Konsultation

Konsultation

Efter mange års arbejde i hospitalsregi kan jeg se, at det giver rigtig god mening at tilbyde borgere konsutation i eget hjem. Her er man mere tryg og jeg oplever at der er en større åbenhed overfor at tale om emner man ikke selv tager op på hospitalet.


Hos borgere som har hjælp til stomipleje vidergives en ændring af bandageringen selvsagt bedre når hjemmeplejen eller plejehjemspersonale er repræsenteret. Der kan i samrabejde laves en behandlingsplan med billeder og tekst, så der sikres kontinuation i plejen. Et sådan tiltag vil give en tryghed hos både borger og plejepersonale. Borgeren vil opleve, at der plejes på samme måde hver gang, og det vil spare ressourcer hos plejepersonalet.


KONTAKT

  Livjægergade 44

  2100 København Ø

Iben@stomidialog.dk

  Tel: +45 41413914

PROFIL

StomiDialog

Iben Frellesvig

Stomisygeplejerske

Konsulent


© Copyright 2015. All Rights Reserved.